Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XII/106/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Olesno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Uchwała Nr XII/ 106/ 03

Rady miejskiej w O l e ś n i e

z dnia 29 października 2003 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Olesno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 2 b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113. poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391/ oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U . z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 / Rada Miejska

u c h w a l a, co następuje :

§ 1

Wybrać z grona radnych Rady Miejskiej w Oleśnie radnego Klaudiusza Małka jako przedstawiciela Gminy Olesno do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

§ 2

Traci moc uchwała Nr IX/63/99 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Olesno do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady M i e j s k i e j

Ehrenfrid Dittmann

 

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 29 październik 2003r.
Metryczka
  • opublikowano:
    31-10-2003 09:16
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×