Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/108/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XIII/108/03

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 10 grudnia 2003 r.

 

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 / oraz art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992r. Nr 63, poz. 315, z 1994r. Nr 121, poz. 591, z 1995r. Nr 138, poz. 682, z 1996r. Nr 24, poz. 110, z 1997r. Nr 104, poz. 661, Nr 121 poz. 769, z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999r. Nr 28, poz. 255, 256, Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz.1407, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 45, poz. 391, Nr 171, poz. 1663) Rada Miejska

u c h w a l a :

§ 1

Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Opolu w celu przekształcenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Ehrenfrid Dittmann

 

 

informację wytworzył: Justyna Tomys
za treść odpowiada: Rada Miejska
data wytworzenia: 10.12.2003r.
Metryczka
  • opublikowano:
    16-12-2003 11:43
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×