Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Spis treści

SPIS TREŚCI

I. Wstęp ............................................................................................................................ 1
II. Uwarunkowania „Strategii Rozwoju Gminy Olesno” ............................................ 3
1. Uwarunkowania wynikające z położenia geograficzno – gospodarczego gminy ................ 3
2. Uwarunkowania wynikające z powiązań zewnętrznych gminy .......................................... 4
3. Uwarunkowania wynikające z charakteru i funkcji gminy .................................................. 4
4. Uwarunkowania środowiskowe ........................................................................................... 5
5. Uwarunkowania przestrzenno – funkcjonalne ..................................................................... 6

III. Diagnoza aktualnego stanu Gminy Olesno ................................................................ 7

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego ........................................................................ 7
2. Gospodarka odpadami ........................................................................................................... 15
3. Potencjał demograficzny ....................................................................................................... 16
4. Warunki mieszkaniowe mieszkańców gminy ....................................................................... 20
5. Rynek pracy .......................................................................................................................... 23
6. Ogólna struktura przestrzenna .............................................................................................. 26
7. Dostępność usług .................................................................................................................. 31
8. Potencjał produkcyjny rolnictwa .......................................................................................... 32
9. Zaopatrzenie w wodę ............................................................................................................ 37
10. Elektroenergetyka ................................................................................................................ 38
11. Zaopatrzenie w gaz .............................................................................................................. 43
12. Telekomunikacja .................................................................................................................. 43
13. Ciepłownictwo ..................................................................................................................... 44


IV. Wyniki analizy SWOT ............................................................................................... 46
V. Misja Gminy Olesno ................................................................................................... 50
VI. Główne kierunki rozwoju gminy ............................................................................... 51
VII. Priorytety i cele strategiczne ...................................................................................... 54
VIII. Realizacja „Strategii Rozwoju Gminy Olesno” ....................................................... 55
Aneksy ..................................................................................................................................... 56
Aneks I. Projekt priorytetów poddanych ocenie komisjom Rady Miejskiej ......................... 57
Aneks II. Propozycje zmian priorytetów opracowywanej „Strategii Rozwoju Gminy
Olesno” wniesione przez Komisje Rady Miejskiej w Oleśnie ............................... 58
Aneks III. Lista osób współtworzących „Strategię Rozwoju Gminy Olesno” ......................... 63
Aneks IV. Recenzja na temat Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2000 – 2015
Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego,
Danuty Jazłowieckiej .............................................................................................. 65

Spis tabel i wykresów ............................................................................................................. 66

Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 13:37
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×