Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia VIII


VIII. REALIZACJA „STRATEGII ROZWOJU GMINY OLESNO”Horyzont czasowy realizacji strategii winien obejmować okres od 2000 do 2002 roku (okres przedakcesyjny) i od 2003 do 2006 okres wstąpienia do Unii Europejskiej.

W okresie przedakcesyjnym możliwości finansowe realizacji strategii będą ograniczone. Przy niewielkich środkach własnych zawartych w budżecie gminy, istniała będzie możliwość wsparcia rozwoju funduszami przedakcesyjnymi ISPA, SAPARD, PHARE. Będzie to głównie okres budowy instytucji obsługujących fundusze i przygotowujących kadry do prowadzenia polityki regionalnej, oraz okres początkowy realizacji programów operacyjnych. Dopiero w drugim okresie nastąpi zwiększenie nakładów na realizację polityki regionalnej – pod warunkiem zwiększenia udziału samorządu w strukturze dochodów i wydatków publicznych. Oznacza to, że wsparcie środków z budżetu państwa i z funduszy Unii Europejskiej będzie dopełnieniem nakładów własnych przeznaczonych na rozwój.

Podstawową zasadą w obszarze realizacji strategii będzie zasada partnerstwa pomiędzy władzami rządowymi, samorządowymi i sektorem prywatnym.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorząd gminny, a w jego imieniu Zarząd Miejski, odpowiada za kierowanie i realizację polityki rozwoju w gminie. Zarząd sprawuje również nadzór merytoryczny nad działalnością instytucji gminnych wdrażających program operacyjny w gminie.

Realizacja strategii będzie monitorowana jeden raz w roku. Fundusze na realizację strategii pochodzić będą ze środków własnych gminy, funduszy pomocowych z Unii Europejskiej, kraju, województwa i powiatu.

Strategia Gminy Olesno wpisuje się w strategię województwa opolskiego zapisami dokonanymi w misji Gminy Olesno i głównych kierunkach rozwoju.
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 13:59
    przez: Justyna Tomys
  • zmodyfikowano:
    01-10-2003 15:26
    przez: Justyna Tomys
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×