Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.Zarządzenie nr 1/08

Burmistrza Olesna

z dnia 02 stycznia 2008 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Oleśnie: Nr XII/101/03 z dnia 29 października 2003 roku, Nr XXIX/257/05 z dnia 02 marca 2005 roku, Nr XIX/107/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

zarządzam:

 

§ 1.

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno, przeznaczonych do sprzedaży:

 

1.     Lokal mieszkalny nr 7 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 2, w Oleśnie przy ulicy Wachowskiej, opisanym w księdze wieczystej Kw Nr 48038. Powierzchnia lokalu: 41,35 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 14,20 m2 (piwnica) i 6 m2 (komórka),

-         wartość nieruchomości: 55.777,00 złotych netto,

-         przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

2.     Lokal mieszkalny nr 12 znajdujący się w budynku mieszkalno-użytkowym nr 3, w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście, opisanym w księdze wieczystej Kw Nr 47910. Powierzchnia lokalu: 55,05 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 20,80 m2,

-         wartość nieruchomości: 59.417,00 złotych netto,

-         przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzeatrgowej.

3.     Lokal użytkowy nr 2 o powierzchni 62,60 m2, znajdujący się w budynku mieszkalno-użytkowym nr 5 i 7 w Oleśnie przy ulicy Lompy, opisanym w księdze wieczystej Kw Nr 50051,

-           wartość nieruchomości 24.940,00 złotych netto

-           przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

 

§ 2.

 

         Osobom, o których mowa w art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje prawo złożenia wniosku o nabycie przedmiotowych nieruchomości w drodze pierwokupu w terminie do dnia 14 lutego 2008 roku

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Burmistrz Olesna

                                                                       Sylwester LewickiPodmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Kudełko
Data wytworzenia: 2008-01-02
Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2008 07:48
    przez: Karolina Kudełko
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×