Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzanie Nr 7/08 w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno


      Zarządzenie Nr 7/08

     Burmistrza Olesna

     z dnia 24 stycznia 2008 roku

 

w sprawie skreślenia z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz  § 7 Uchwały Nr XXVIII/239/05 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno zmienionego Uchwałą Nr V/23/07 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia                24 stycznia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/23905 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olesno

 

                                                      z a r z ą d z a m

 

§ 1

 

1.      Skreślić Pana Marka Ziółkowskiego zamieszkałego w Starym Oleśnie przy ulicy Starowiejskiej 16/1 z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno, wpisanego na listę Zarządzeniem Nr 84/07 Burmistrza Olesna  z dnia  31 grudnia 2007 roku.

2.      Skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno następuje zgodnie z opinią Komisji Polityki Społecznej z dnia 22 stycznia 2008 roku z uwagi na nowe okoliczności       i zmianę sytuacji mieszkaniowej Pani Małgorzaty Ziółkowskiej i jej byłego męża Marka Ziółkowskiego.

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Olesna

 

                                                                                              Sylwester LewickiPodmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Kudełko
Data wytworzenia: 2008-01-24
Metryczka
  • opublikowano:
    01-02-2008 10:06
    przez: Karolina Kudełko
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×