Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/08 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.Zarządzenie nr 4/08

Burmistrza Olesna

z dnia 15 stycznia 2008 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.), w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Oleśnie: Nr XXII/181/04 z dnia 22 września 2004 roku oraz Nr XLII/435/02 z dnia 19 czerwca 2002 roku,

 

zarządzam:

 

§ 1.

 

Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno, przeznaczonych do sprzedaży:

 

1.     Lokal mieszkalny nr 8 znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 50, w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście, opisanym w księdze wieczystej Kw Nr 48863. Powierzchnia lokalu: 53,74 m2, powierzchnia pomieszczeń przynależnych: 9,40 m2 (piwnica),

-         wartość nieruchomości: 55.766,00 złotych netto,

-         przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

2.        Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Oleśnie przy ul. Małe Przedmieście, oznaczona geodezyjnie numerami: 1414/126 o pow. 0,0090 ha i 1417/125 o pow. 0,0013 ha, opisana w księdze wieczystej Kw Nr 39515, znajdująca się w obowiązującym do 31.12.2003 roku planie zagospodarowania przestrzennego oraz w aktualnym studium uwarunkowań w strefie mieszkaniowo-usługowej, podstrefie intensywnej,

- wartość nieruchomości: 8.420,00 złotych netto,

- przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

§ 2.

 

         Osobom, o których mowa w art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przysługuje prawo złożenia wniosku o nabycie przedmiotowych nieruchomości w drodze pierwokupu w terminie do dnia 27 lutego 2008 roku

 

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Lokalami.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                   Burmistrz Olesna

 

                                                                   Sylwester LewickiPodmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Kudełko
Data wytworzenia: 2008-01-15
Metryczka
  • opublikowano:
    24-01-2008 14:08
    przez: Karolina Kudełko
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×