Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 9/08 w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 83/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w Gminie Olesno.


ZARZĄDZENIE  Nr  9/08

                                      Burmistrza Olesna

                                      z  dnia  7 lutego 2008 r.

 

w  sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 83/2007 z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeprowadzenia  inwentaryzacji  środków trwałych w Gminie   Olesno

 

 

      Na  podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie  gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z  późn. zm. ) w związku  z  art. 26 i 27 ustawy  z 29 września 1994 r.o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 , poz. 591 z późn. zm. ) zarządzam :

 

 

                                                               § 1.

 

Nadać nowe brzmienie § 1 do Zarządzenia Burmistrza Olesna Nr 83/2007 z dnia 17 grudnia 2007r.  o treści : „ Przeprowadzenie w dniach od 15 grudnia 2007r. do 27 lutego 2008r. inwentaryzacji  środków trwałych wg tytułu własności Gminy Olesno  zgodnie  z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku.”.

 

 

                                                              § 2 .

 

 

Zarządzenie  wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                   Burmistrz Olesna

                                                    Sylwester Lewicki

 




Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a): Karolina Kudełko
Data wytworzenia: 2008-02-07
Metryczka
  • opublikowano:
    26-02-2008 15:40
    przez: Karolina Kudełko
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×