Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr I/2/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.

Uchwała Nr I/2/10
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337/ Rada Miejska
uchwala:
 
§1.
Na podstawie wyników głosowania tajnego, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Oleśnie został wybrany Pan Piotr Antkowiak.
 
§2.
1.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.    Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzyła: Małgorzata Zolisz
Data wytworzenia: 2010-12-07
Metryczka
  • opublikowano:
    07-12-2010 11:58
    przez: Teresa Skrzydło
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×