Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.

Uchwała Nr III/7/10
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/  Rada Miejska
uchwala:
§ 1.
Ustala się przedmiot działania Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie:
1.      Komisja Rewizyjna – zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2.      Komisja Finansów i Budżetu
·       Opiniowanie budżetu
·       Podatki lokalne
·       Opłaty lokalne
·       Przychody i rozchody budżetu
·       Dochody i wydatki gminy
·       Gospodarka majątkiem trwałym w gminie
·       Windykacja należności gminy
·       Dochody i wydatki związane ze sprzedażą mienia komunalnego
3.      Komisja Gospodarcza, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
·       Gospodarka nieruchomościami i lokalami
·       Infrastruktura gminy
·       Gospodarka wodna
·       Ciepłownictwo, gazownictwo i wodociągi
·       Drogi gminne
·       Porządek i czystość
·       Gospodarka przestrzenna
·       Ochrona środowiska
·       Integracja europejska
4.      Komisja Polityki Społecznej
·       Oświata
·       Kultura
·       Sport
·       Zdrowie
·       Pomoc społeczna
§ 2.
Ustala się następujące składy osobowe komisji:
1.      Komisja Rewizyjna
1)     Piotr Gręda
2)     Irena Hadasik
3)     Renata Wolny
 
2.      Komisja Finansów i Budżetu
1)     Piotr Antkowiak
2)     Maciej Flank
3)     Maria Kaniuka
 
3.      Komisja Gospodarcza, Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1)     Norbert Hober
2)     Klaudiusz Małek
3)     Marta Wróbel
4)     Henryk Zaporowski
5)     Edeltrauda Zug
 
4.      Komisja Polityki Społecznej
1)     Krzysztof Baron
2)     Gabriela Jokiel
3)     Henryk Kucharczyk
4)     Marek Leśniak
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak
 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzyła: Małgorzata Zolisz
Data wytworzenia: 2010-12-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-12-2010 09:50
    przez: Teresa Skrzydło
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×