Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr III/6/10 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleśnie.

Uchwała Nr III/6/10
Rady Miejskiej w Oleśnie
z dnia 15 grudnia 2010 r.
 
w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Oleśnie.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337/ w zw. z § 65 Statutu Gminy Olesno Rada Miejska
uchwala:
 
§ 1.
 
Ustala się, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Oleśnie liczyć będzie 3 członków.
 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Piotr Antkowiak
  

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzyła: Małgorzata Zolisz
Data wytworzenia: 2010-12-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-12-2010 09:55
    przez: Teresa Skrzydło
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×