Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NA LOKALE UŻYTKOWE M.PRZEDMIEŚCIE 46, PIELOKA 15A, GRUNT POD WIATĘ GARAŻOWĄ

nowa podstrona, dodana 2013-01-02
 

Burmistrz Olesna ogłasza

1. I przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno:

Lokal użytkowy położony na parterze budynku komunalnego w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 46, o powierzchni użytkowej 27,90 m2, składający się z jednego pomieszczenia, wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną, przeznaczony na działalność handlowo – usługową
Nr dz. 3165 k.m. 1 obręb Olesno, KW nr 46800
Wartość szacunkowa lokalu: 27.175,00 zł
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2 9,20 zł netto
Wysokość wadium 950,00zł brutto
Termin zagospodarowania lokalu 30 dni od dnia zawarcia umowy

2. II przetarg ustny nieograniczony na miesięczną stawkę czynszu najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olesno

Lokal użytkowy położony w Oleśnie przy ulicy Pieloka 15a składający się z trzech pomieszczeń o ogólnej powierzchni użytkowej 54,29 m2, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, przeznaczony na działalność usługowo – handlową ,
Nr działki 2641 km.1 obręb Olesno, KW OP1L/00053145/6
Wartość szacunkowa lokalu: 24.865 zł
Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 m2: 4,24 zł netto
Wysokość wadium: 850,00 zł brutto
Lokal przeznaczony do remontu kapitalnego.
Termin zagospodarowania lokalu: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Lokale przeznaczone do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
Nakłady poniesione na adaptację pomieszczeń w żadnym wypadku nie będą podlegały kompensacie z należnym czynszem, ani rozliczeniu po zakończeniu trwania umowy.
Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Niezależnie od ustalonej stawki czynszu Najemcy lokali zobowiązani będą do uiszczania obowiązujących opłat eksploatacyjnych

3. I przetarg ustny nieograniczony na stawkę czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Olesno.

Część nieruchomości gruntowej położonej w Oleśnie przy ulicy Małe Przedmieście 50 o łącznej powierzchni 36 m2 przeznaczonej pod ustawienie otwartej, lekkiej konstrukcji niezwiązanej trwale z gruntem (wiaty) służącej garażowaniu dwóch pojazdów samochodowych.
Nr dz. 3173 k.m. 1 obręb Olesno KW nr 46800
Wartość szacunkowa części nieruchomości gruntowej: 3.564,00 zł
Cena wywoławcza za 1 m2 : 1,15 zł netto
Wysokość wadium: 150,00 zł brutto
Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat.
Do podanej ceny netto doliczany będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Przetargi odbędą się w dniu 18 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21, sala 114, I piętro o godz. 1)1000, 2) 1030, 3)1100.
Wadium w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu najmu wg stawki czynszu aktualnie obowiązującej należy wpłacać najpóźniej do dnia 14 stycznia 2013 roku na konto Urzędu Miejskiego ING Bank Śląski 27 1050 1171 1000 0005 0060 5902, przy czym za dzień wpłaty uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Olesno.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu, ustalonego wg wylicytowanej stawki.
Pozostałym osobom wadium zwraca się według wniosku złożonego przez zainteresowanego w dniu przetargu.
Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od dnia przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
Ponadto Oferenci przystępujący do przetargu, o którym mowa w pkt.1.2. zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:
1. w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych wydane nie wcześniej niż na dwa miesiące przez przystąpieniem do przetargu lub oświadczenie o zobowiązaniu się w przypadku wygrania przetargu do podjęcia działalności do dnia zawarcia umowy, którego termin wyznacza Wynajmujący (pod rygorem utraty wadium i odmowy zawarcia umowy)
2. w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru handlowego oraz odpowiednie pełnomocnictwo.

Przedmiotowe nieruchomości można oglądać codziennie w godzinach od 900 do 1500.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój 103, I piętro, telefon 34/350-91-65 w godzinach pracy Urzędu.
Burmistrz Olesna zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie z ważnych dla Gminy Olesno przyczyn – w tym jeżeli profil zamierzonej przez Oferenta działalności sprzeciwia się dobrym obyczajom lub jest niezgodny z interesem społecznym Gminy Olesno – i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie.
Olesno, dnia 31 grudnia 2012 r.

Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Hernik
Data wytworzenia: 2012-12-31
Metryczka
  • opublikowano:
    03-01-2013 12:39
    przez: Anna Hernik
  • zmodyfikowano:
    30-01-2013 09:17
    przez: Anna Hernik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×