Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

      

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 13 września 2018r. (czwartek)
o godz. 13 00
  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

LVIII  s e s j ę

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/377/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2019 rok. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVII/342/18 Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Olesno. ( zał. nr 6)
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.                                                               

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                           Rady Miejskiej w Oleśnie

     Henryk Kucharczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  07-09-2018 10:57
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 17105
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×