Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

         

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 2 października 2018r. (wtorek) o godz. 12 00  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

LIX  s e s j ę

 

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako aport do spółki. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn.: „Łączy nas granica – poznajmy Czeskich przyjaciół!” 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn. „Większe możliwości – lepsza przyszłość uczniów oleskich szkół”. 
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.                                                            

                                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                           Rady Miejskiej w Oleśnie

     Henryk Kucharczyk

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  27-09-2018 13:31
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 17344
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×