Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

  Termin i porządek obrad XII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie                                                                                    

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.)  z w o ł u j ę  na  dzień 24 lipca 2019 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

XII  sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Olesno instrumentem płatniczym. (zał. nr 3)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia wkładu własnego projektu pn.: „Dobre przedszkole – lepsza przyszłość”. (zał. nr 4)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania wyboru ławników do sądów powszechnych. (zał. nr 5)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał. nr 6)
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

 

Termin i porządek obrad uroczystej sesji Rady Miejskiej w Oleśnie 

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję   na   dzień  26 lipca 2019 r. o godz. 12 00  w  Miejskim Domu Kultury w Oleśnie

uroczystą   sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad :

 1. Hymn Polski.
 2. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleśnie.
 3. Wystąpienie Burmistrza Olesna.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Występ chóru „Olensis”.
 6. Wręczanie medali „Zasłużony dla Ziemi Oleskiej”.
 7. Występ uczniów Szkoły Muzycznej.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

                 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Oleśnie

Henryk Kucharczyk

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  15-07-2019 10:09
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 20720
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×