Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

    

Na podstawie  art.20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r, poz.. 994 z późn. zm.)  z w o ł u j ę   na   dzień  27 grudnia  2018 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

III   Sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2019 r. (zał. nr 1)

a)  odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)  odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
o projekcie uchwały budżetowej;

c)  odczytanie opinii i wniosków Komisji przez jej Przewodniczących lub Zastępców,

d)  przedstawienie stanowiska Burmistrza Olesna do opinii i wniosków poszczególnych Komisji,

e)   dyskusja nad wnioskami Komisji,

f)   głosowanie każdego wniosku osobno,

g)   głosowanie całej uchwały budżetowej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2018 rok. (zał. nr 3)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.  (zał. nr 5)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/457/18 z dnia 6 listopada 2018 roku. (zał. nr 7)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Olesno na lata 2017-2032”. (zał. nr 8)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat oraz określenie sposobu pobierania opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Olesna. (zał. nr  9)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego z zakresu pomocy uczniom albo dzieciom w dostępie do posiłku w szkole lub przedszkolu objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. (zał. nr 10)
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.   

                                                                                             

      Przewodniczący
Rady Miejskiej w Oleśnie 

     Henryk Kucharczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  14-12-2018 13:06
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 18157
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×