Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin i porządek obrad sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

Na podstawie  art. 20 ust. 2 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) z w o ł u j ę  na  dzień 8 września 2020 r. o godz. 1200  w sali 117 Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

XXVII sesję

Rady Miejskiej w Oleśnie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno do roku 2030”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Elektromobilności dla gminy Olesno na lata 2019-2035”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Oleśnie w rejonie ulicy Gorzowskiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olesno.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 19. Podjecie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 20. Podjęcie uchwały w  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno.
 21. Podjęcie uchwały w  sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Olesna.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Olesno w roku szkolnym 2020/2021.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

        Henryk Kucharczyk

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2014
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  28-11-2014 10:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  02-09-2020 12:55
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 25649
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl