Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa deski kreślarskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości” POKL.09.01.02-16-042/14

 

Olesno dn. 17.12.2014 r.

B-IX.042.10.33.2014        

                                                                                  

                                   

Zapytanie ofertowe

Dostawa deski kreślarskiej

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. Zamówienie prowadzone jest w oparciu  o przepisy art. 701 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 94)

Zamawiający – Gmina Olesno w imieniu, której działa:

Burmistrz Olesna                                                                                         

46 – 300 Olesno ul. Pieloka 21                                                                                    

 tel. (034) 359 78 41-44, fax. (034) 359 72 83

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zakupu jest deska kreślarska z głowicą kreślarską.
Charakterystyka:

podwójne prowadnice
zacisk mocujący
przykładnicę można przesuwać jedną ręką w każdym położeniu; szeroki zacisk do papieru.
przykładnica z obsługiwanym jedną ręką mechanizmem z podwójną blokadą.
na desce i przykładnicy przydatne skalówki; przykładnica z liniami 7st i 42st do sporządzania rysunków izometrycznych.
skala do nastawiania cyrkli z dziurką na igłę
system "sygnalizacji " STOP/GO
 wcięcie na palce po obu stronach przykładnicy
przykładnica zatrzymuje się na obu końcach prowadnicy
wykonana z wytrzymałego plastiku, lekka i wyjątkowo stabilna


Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu zamówionego towaru w całości lub części w przypadku niespełniania  oczekiwań zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Miejsce i termin składania ofert. Ofertę można przesłać za pomocą:
- poczty, kuriera, osobiście na adres: Gmina Olesno, ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno do dnia 24.12.2014 r.  do godz. 10.00 bądź:                                                                                                                                                                  - poczty elektronicznej na adres: olesno.opo@gminy.pl                                                                                            - faksem na nr: 34 359 72 83

 

Warunki udziału w postępowaniu:
Ofertę może złożyć wykonawca który prowadzi działalność gospodarczą i w wyznaczonym terminie złoży ofertę.
Ocena ofert, Cena  - 100 %

VI. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów poprzez wywieszenie informacji na stronie internetowej.

VII. Dodatkowych informacji udzielają:

Zapytanie ofertowe: Magdalena Skowronek, tel. 34 350 91 73: magdas@olesno.pl, ilonab@olesno.pl

 

 

 

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki

 

DOCXformularz ofertowy - deska kreślarska.docx

 

                                                                               Olesno, dnia 05.01.2015 r.

                                                                                 

 

Protokół z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na:

 

Dostawa deski kreślarskiej

 

na cele projektu

 

pn.: „Edukacja młodzieży w Gminie Olesno kluczem do przyszłości”

 

W dniu 17.12.2014 roku na stronie internetowej http://olesno.biuletyn.info.pl/ ogłoszone zostało zapytanie ofertowe na Dostawę deski kreślarskiej wg. specyfikacji zawartej w ogłoszeniu.

 

Do dnia 24.12.2014 do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta według poniższego zestawienia:

Lp. Nazwa oferenta

Cena brutto [zł]

Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego

1.

PHU Aztex s.c.

Roman Górka

Rynek 10

46-300 Olesno

349,00

Do realizacji zamówienia został wybrany oferent, który zaproponował najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia:

 

PHU Aztex s.c.

Roman Górka

Rynek 10

46-300 Olesno

 

Cena brutto: 349,00 zł

                                                          

Burmistrz Olesna

 

Sylwester Lewicki

Metryczka
 • wytworzono:
  17-12-2014
  przez: Magdalena Skowronek
 • opublikowano:
  17-12-2014 08:58
  przez: Magdalena Skowronek
 • zmodyfikowano:
  05-01-2015 14:27
  przez: Magdalena Skowronek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1352
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×