Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego - rewitalizacja kompieliska otwartego w Kucobach

Olesno, dnia 11 stycznia 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 08 stycznia 2016 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rewitalizacji kąpieliska otwartego w Kucobach wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą remont zbiornika, przebudowę infrastruktury drogowej oraz budowę obiektów małej architektury i altan, obiektów kontenerowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, boisk do koszykówki  i siatkówki, instalacji oświetlenia terenu oraz monitoringu wizyjnego oraz parkingu dla samochodów osobowych” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Kucobach, oznaczonych geodezyjnie nr: 42, 98, 374/6, 378/9, 379/9 oraz części działek nr: 50, 87, 94, 377/6.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                         Burmistrz Olesna 

                                                                                               Sylwester Lewicki

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Sołtys wsi Kucoby

oraz poprzez umieszczenie na:

 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK

Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2016
  przez: Jan Kubik
 • opublikowano:
  13-01-2016 12:27
  przez: Jan Kubik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1450
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl