Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV i 0,4 kV w Oleśnie

Olesno, dnia 10 marca 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.6.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 04 marca 2016 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego                na „budowie linii kablowej 15 kV i 0,4 kV” przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie, oznaczonych geodezyjnie nr: 4918, 4828, 4818, 4819, 4820, 4816, 4812, 4808, 4810, 4806, 4804, 5387, 4593, 4584, 4583 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Olesna 

                                                                                                                       Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

 1.  poprzez umieszczenie na:
 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 •  Biuletynie Informacji Publicznej.

KD/JK

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2016
  przez: Jan Kubik
 • opublikowano:
  11-03-2016 11:04
  przez: Jan Kubik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1553
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl