Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej ul. Starowiejskiej w Wociechowie

Olesno, dnia 12 października 2016 roku

 

Nr Z.III.6733.30.2016

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

zawiadamiam

że w dniu 11 października 2016 roku na wniosek Gminy Olesno z siedzibą w Oleśnie
przy ul. Pieloka 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie oświetlenia drogowego drogi gminnej ul. Starowiejskiej”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Wojciechowie, oznaczonych geodezyjnie nr: 167, 168, 169 198/2 k.m. 6; działki nr : 1, 27/1, 27/2, 166 k.m. 11

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                                        Burmistrz Olesna 

                                                                                                                            Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

 1. Sołtys wsi Wojciechów

             oraz poprzez umieszczenie na:

 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD

Metryczka
 • wytworzono:
  13-10-2016
  przez: Jan Kubik
 • opublikowano:
  13-10-2016 11:39
  przez: Jan Kubik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1418
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl