Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

2019

PDFBurmistrz Olesna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.pdf
 


DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy spolecznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna oglasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 r..docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.docx

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publ. z zakresu wspierania i upowsechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docxKONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”

PDFSPRAWOZDANIE BURMISTRZA OLESNA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OLESNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2019

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2019
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  13-03-2019 11:48
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  28-05-2020 14:37
  przez: Małgorzata Jaskulska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1807
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl