Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

RAPORT O STANIE GMINY

PDFRaport o stanie gminy 2019.pdf
 

Informacja o procedowaniu raportu o stanie gminy za 2019r.

Zgodnie z art.28aa ust. 1  ustawy  z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713)  Burmistrz ma obowiązek do dnia  31 maja  przedstawić  radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie jego działalności w roku poprzednim. Raport o stanie Gminy Olesno za rok 2019  został przedstawiony   na sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 26 maja 2020 r.
Raport ten   będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium burmistrzowi tj. 30 czerwca 2020 r.
W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie gminy. Nad przedstawionym  raportem  zostanie  przeprowadzona debata. W debacie  nad nim  mogą zabierać głos mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
                     Mieszkaniec, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne  zgłoszenie, poparte  podpisami  co najmniej 20 osób (lista poparcia musi zawierać  imię, nazwisko i podpis  osoby popierającej mieszkańca).  
W zgłoszeniu  powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres  zamieszkiwania  mieszkańca  zamierzającego wziąć udział w debacie.
W debacie głos  zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy gminy  Olesno. Zgłoszenie  mieszkańców do udziału w  debacie  składa się  najpóźniej w dniu  poprzedzającym  dzień , na który  zwołana  została sesja,  podczas  której ma odbyć się debata nad  przedstawionym  raportem  o stanie gminy tj. do dnia 29 czerwca 2020 r.
Zgłoszenia  mieszkańców będą przyjmowane  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  ul. Pieloka 21 w Biurze Rady pok. 116 w godzinach pracy urzędu.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-05-2019
  przez: Karolina Wiktor
 • opublikowano:
  29-05-2019 13:49
  przez: Karolina Wiktor
 • zmodyfikowano:
  10-06-2020 09:19
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 1284
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl