Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Termin: 27.06.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Oleśnie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Cieszy nas piłka''.(zał. nr 3)

  PDFUchwała w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. Cieszy nas piłka.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy przyjaźń polsko - czeską''.(zał. nr 4)

  PDFUchwała w sprawie zabezpieczenie przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy przyjaźń polsko - czeską.pdf

 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.(zał. nr 5)

  PDFUchwala w sprawie powolania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnikow do sądów powszechnych.pdf

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.(zał. nr 6)

  PDFUchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.(zał. nr 7)

  PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.pdf

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.(zał. nr 8)

  PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał.nr 9)

  PDFUchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno.pdf

 17. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.(zał. nr 10)

  PDFUchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019 - 2021. (zał nr 11)

  PDFUchwała w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Olesnie na lata......pdf

 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.
Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  19-06-2019 12:50
  przez: Teresa Skrzydło
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 601
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl