Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

XIX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-12-05 o godz. 12:03:21, a zakończono o godz. 12:39:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Jan Bonk
 12. Edeltrauda Zug
 13. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej stanowiącego załącznik do uchwały nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie nr XVI/120/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek


Zakończono sesję (12:39:12)

Metryczka
 • wytworzono:
  05-12-2019
  przez: Karolina Wiktor
 • opublikowano:
  05-12-2019 13:36
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 238
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl