Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIA 2020

PDFZarządzenie Nr 1.2020 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2020 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 3.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzup., w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020-2021...pdf
PDFZarządzenie Nr 4.2020 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.pdf
PDFZarządzenie Nr 5.2020 w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego n-li szkół, zespołów szkolno-przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 6.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 7.2020 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 8.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 9.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 10.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP.pdf
PDFZarządzenie Nr 11.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 15.2020 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy Olesno.pdf
PDFZarządzenie Nr 16.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu niercuhomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie wspierania.pdf
PDFZarządzenie Nr 18.2020 w sprawie połączenia obwodów PSP nr 1 w Oleśnie i PSP nr 3 w Oleśnie, w związku z nieprowadzeniem naboru do kl. I w PSP Nr 1 w r.szk.2020-2021.pdf
PDFZarządzenie Nr 19.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie.pdf
PDFZarządzenie Nr 20.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.pdf
PDFZarządzenie Nr 21.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 22.2020 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i in.uprawnione podmioty zadań publ. z zakresu pomocy społecznej ...pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2020 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10.05.2020.pdf
PDFZarządzenie Nr 25.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf

PDFZarządzenie Nr 27.2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Miejskim w Oleśnie w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego ....pdf

PDFZarządzenie Nr 31.2020 w sprawie zawieszenia poboru opłat i kontroli w strefie płatnego parkowania na terenie gminy Olesno.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-12-2019
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  24-12-2019 09:53
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  25-03-2020 13:40
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 503
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl