Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2020

PDFInformacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb ujęcia Wysoka wodociągu miejskiego w Oleśnie GL.ZUZ.3.4210.173m.2020.RL - BIP.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7820.8.2020.AZ z dnia 17.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna (...).pdf

PDFzal.6

PDFObwieszczenie dot. "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak sprawy IN.I.7840.1.44.2020AM dla GAZ-SYSTEM S.A..pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".

PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wydaniu decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020.AT-TS dla GDDKiA W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11 - Sprostowanie .....pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020AT-TS w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na....pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 decyzji - pozwolenia.pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu w dniu 12.05.20120r. postanowienia PO.RUZ.421.6.14.2020.WG, dla GDDKiA na wykonanie, przebudowę i likwidacji.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu w dniu 24.04.2020 r. decyzji znak PO.RUZ.421.6.11.2020.WG dla GDDKiA w związku z budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zadania pn.: Pozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni scieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego.pdf.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postępowaniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IN.I.746.7.2020.AB

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętego.pdf

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Oplskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych....pdf
PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji znak PO.RUZ.421.9.6.2020.JŁ W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-01-2020
  przez: Teresa Skrzydło
 • opublikowano:
  21-01-2020 12:00
  przez: Teresa Skrzydło
 • zmodyfikowano:
  06-10-2020 09:16
  przez: Tomasz Głogowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 860
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl