Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

XXII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-03-03 o godz. 12:03:50, a zakończono o godz. 12:57:15 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Andrzej Kochański
 5. Irena Hadasik
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Jan Bonk
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(5):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek

Podjęcie uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2020 – 2023. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne, budowę proekologicznego ogrzewania oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olesno. ( zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (12:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Olesno na lata 2020-2022 . (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (12:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński


Zakończono sesję (12:57:15)

Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2020
  przez: Karolina Wiktor
 • opublikowano:
  04-03-2020 11:30
  przez: Karolina Wiktor
 • zmodyfikowano:
  04-03-2020 11:31
  przez: Karolina Wiktor
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 175
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl