Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej oświetlenia rekreacyjnego wraz z punktami oświetleniowymi na działce nr 80 k.m. 6 obręb Wojciechów

 

Olesno, dnia 26 czerwca 2020 roku

Nr Z.III.6733.9.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 23 czerwca 2020 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,23 kV oświetlenia rekreacyjnego wraz z punktami oświetleniowymi” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 80 k.m. 6, obręb Wojciechów.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 26 czerwca 2020 r.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Krzysztof Dydyna

Kierownik Wydziału Urbanistyki

Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony

 

 

 

Do wiadomości:

 1. Sołtys wsi Wojciechowa

oraz poprzez umieszczenie na:

 • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2020
  przez: Magdalena Krzemińska - Duda
 • opublikowano:
  26-06-2020 11:26
  przez: Magdalena Krzemińska - Duda
 • zmodyfikowano:
  26-06-2020 11:32
  przez: Magdalena Krzemińska - Duda
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 27
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl