Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr Z.III.6220.5.2020 z dnia 29.06.2020 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową ze złoża „Świercze” (...) obręb Świercze, gmina Olesno"

Olesno, dnia 29 czerwca 2020 roku

Z.III.6220.5.2020

Zawiadomienie

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie, ul. Lubliniecka 3a, 46-300 Olesno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Wydobywanie kruszywa metodą odkrywkową ze złoża „Świercze” położonego na działkach nr 293/18, 292/5, 291/4 i 290/3 obręb Świercze, gmina Olesno” planowanego do realizacji na działkach nr 293/18, k.m. 17, 292/5, 291/4, 290/3, k.m. 16, obręb Świercze, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.5.2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

Zawiadomienie zamieszczono:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
 • tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze.

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostanie zamieszczona publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie  - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  29-06-2020
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  29-06-2020 16:20
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  29-06-2020 16:21
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Oleśnie
  odwiedzin: 50
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576 156 23 52 REGON: 000525725
Numer konta: 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 41-4
fax: 34 359 72 83
e-mail: olesno.opo@gminy.pl