Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (15:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich w Oleśnie. (15:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach. (15:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Piotr Gręda, Jan Jaskulski
 • PRZECIW (3):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie. (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • PRZECIW (4):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wachowie. (15:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Jan Jaskulski
 • PRZECIW (4):
  Jan Bonk, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Sowczycach poprzez zmianę jego siedziby. (15:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak
 • PRZECIW (2):
  Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Wojciechowie poprzez zmianę jego siedziby. (15:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Irena Hadasik
 • PRZECIW (2):
  Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Olesno wkładu niepieniężnego do SIM Opolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Oleśnie. (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Olesno. (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/362/14 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Olesno. (15:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność Gminy Olesno. (15:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023”. (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej STOWARZYSZENIU OSIEDLOWEMU COŚ DOBREGO DLA BLIŹNIEGO. (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Borki Małe. (15:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Klubowi Sportowemu Bodzanowice. (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Artur Paluch, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (15:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński