Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022

PDFZarządzenie Nr 1.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.....pdf
PDFZarządzenie Nr 2.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf
PDFZarządzenie Nr 3.2022 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.pdf
PDFZarządzenie nr 4.2022 Burmistrza Olesna z dnia 12.01.2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf
PDFZarządzenie nr 5.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf

DOCZarządzenie Nr 7.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawow.doc
PDFZarządzenie nr 8.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
DOCXZarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Olesna z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotacje z budżetu Gminy Olesno
PDFZarządzenie nr 10.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym.......pdf
PDFZarządzenie nr 11.2022 w sprawie opracowania na rok 2022 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego...........pdf
PDFZarządzenie Nr 12.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 13.2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, ktora będzie właściwa do przeprwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ......pdf
PDFZarządzenie Nr 14.2022 w sprawie wyborów do Młodzieżowej rady Gminy w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 15.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf
PDFZarządzenie nr 16.2022 Burmistrza Olesna z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf
PDFZarządzenie Nr 17.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 18.2022 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf
PDFZarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Olesna z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie rozstrztgnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFZarzadzenie Nr 20.2022 w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo - Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf
PDFZarządzenie Nr 21.2022 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności......pdf
PDFZarządzenie Nr 22.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107.2022 Burmistrza Olesna.pdf
PDFZarządzenie Nr 23.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 24.2022 w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie 1 m sześciennego nieczystoci ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej w Oleśnie.pdf
PDFZarządzenie Nr 25.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno w 2022 r.
PDFZarządzenie Nr 26.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
DOCXZarządzenie nr 27.2022 w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i .docx

PDFZarządzenie Nr 29.2022 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie jako jednostki organizacyjnej do realizacji w imieniu Burmistrza Olesna.pdf
PDFZarządzenie nr 31.2022 Burmistrza Olesna z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf
PDFZarządzenie Nr 32.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 roku.pdf
PDFZarządzenie Nr 33.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 34.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 35,2022 Burmistrza Olesna z 05.05.2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf
PDFZarządzenie nr 36.2022 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie Nr 37.2022 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie Nr 38.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
DOCZarządzenie Nr 39.2022 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.doc

PDFZarządzenie Nr 40.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf
PDFZarządzenie nr 41.2022 Burmistrza Olesna z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf
PDFZarządzenie nr 42.2022 Burmistrza Olesna z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie..pdf
PDFZarządzenie Nr 43.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupelniających do RM w.pdf

DOCXZarządzenie Nr 45.2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno.docx

DOCXzarządzenie Nr 47.2022 w sprawie odwołania Pani Ireny Syrek ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.docx
DOCXzarządzenie Nr 48.2022 w sprawie odwołania Pani Renaty Wieczorek ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach.docx
DOCXzarządzenie Nr 49.2022 w sprawie odwołania Pani Marii Świtały ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx
DOCXzarządzenie Nr 50.2022 w sprawie odwołania Pani Anny Meryk ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx
DOCXzarządzenie Nr 51.2022 w sprawie odwołania Pani Joanny Pawluk ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx
DOCXzarządzenie Nr 52.2022 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Chyry ze stanowska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach.docx
DOCXzarządzenie Nr 53.2022 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Wiencierz ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.docx
DOCXzarządzenie Nr 54.2022 w sparwie odwołania Pani Anny Litner ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx
DOCXzarządzenie nr 55.2022 w sprawie odwołania Pani Beaty Szopy ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx
DOCXzarządzenie nr 56.2022 w sparwie odwołania Pani Ewy Orzeszyny ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.docx