Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2022

PDFZarządzenie Nr 1.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.....pdf (3,83MB)
PDFZarządzenie Nr 2.2022 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf (797,84KB)
PDFZarządzenie Nr 3.2022 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu.pdf (307,04KB)
PDFZarządzenie nr 4.2022 Burmistrza Olesna z dnia 12.01.2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf (329,57KB)
PDFZarządzenie nr 5.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (733,11KB)

DOCZarządzenie Nr 7.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawow.doc (46,50KB)
PDFZarządzenie nr 8.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (768,16KB)
DOCXZarządzenie Nr 9.2022 Burmistrza Olesna z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert na dotacje z budżetu Gminy Olesno (16,88KB)
PDFZarządzenie nr 10.2022 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym.......pdf (1,55MB)
PDFZarządzenie nr 11.2022 w sprawie opracowania na rok 2022 planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego...........pdf (1,77MB)
PDFZarządzenie Nr 12.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,00MB)
PDFZarządzenie Nr 13.2022 w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, ktora będzie właściwa do przeprwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia ......pdf (574,76KB)
PDFZarządzenie Nr 14.2022 w sprawie wyborów do Młodzieżowej rady Gminy w Oleśnie.pdf (1,13MB)
PDFZarządzenie Nr 15.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem.pdf (1,47MB)
PDFZarządzenie nr 16.2022 Burmistrza Olesna z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf (790,61KB)
PDFZarządzenie Nr 17.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (434,17KB)
PDFZarządzenie Nr 18.2022 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (522,88KB)
PDFZarządzenie Nr 19.2022 Burmistrza Olesna z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie rozstrztgnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.pdf (516,43KB)
PDFZarzadzenie Nr 20.2022 w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo - Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (24,20KB)
PDFZarządzenie Nr 21.2022 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności......pdf (154,11KB)
PDFZarządzenie Nr 22.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107.2022 Burmistrza Olesna.pdf (84,22KB)
PDFZarządzenie Nr 23.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (508,04KB)
PDFZarządzenie Nr 24.2022 w sprawie ustalenia opłaty za przyjęcie 1 m sześciennego nieczystoci ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej w Oleśnie.pdf (256,55KB)
PDFZarządzenie Nr 25.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Olesno w 2022 r. (312,36KB)
PDFZarządzenie Nr 26.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (465,77KB)
DOCXZarządzenie nr 27.2022 w sprawie połączenia obwodów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie i.docx (13,07KB)

PDFZarządzenie Nr 29.2022 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnie jako jednostki organizacyjnej do realizacji w imieniu Burmistrza Olesna.pdf (39,16KB)
PDFZarządzenie nr 31.2022 Burmistrza Olesna z dnia 07 kwietnia 2022 roku w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf (391,88KB)
PDFZarządzenie Nr 32.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 roku.pdf (322,01KB)
PDFZarządzenie Nr 33.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (993,76KB)
PDFZarządzenie Nr 34.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,53MB)
PDFZarządzenie nr 35,2022 Burmistrza Olesna z 05.05.2022 r. w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf (344,66KB)
PDFZarządzenie nr 36.2022 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (944,23KB)
PDFZarządzenie Nr 37.2022 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (968,97KB)
PDFZarządzenie Nr 38.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (494,11KB)
DOCZarządzenie Nr 39.2022 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Gminie Olesno.doc (50,50KB)

PDFZarządzenie Nr 40.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (284,61KB)
PDFZarządzenie nr 41.2022 Burmistrza Olesna z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf (1,31MB)
PDFZarządzenie nr 42.2022 Burmistrza Olesna z dnia 02 czerwca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie..pdf (369,74KB)
PDFZarządzenie Nr 43.2022 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupelniających do RM w.pdf (63,47KB)

DOCXZarządzenie Nr 45.2022 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych, zespołu przedszkoli i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olesno.docx (12,92KB)

DOCXzarządzenie Nr 47.2022 w sprawie odwołania Pani Ireny Syrek ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bodzanowicach.docx (11,82KB)
DOCXzarządzenie Nr 48.2022 w sprawie odwołania Pani Renaty Wieczorek ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowicach.docx (11,83KB)
DOCXzarządzenie Nr 49.2022 w sprawie odwołania Pani Marii Świtały ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich.docx (11,77KB)
DOCXzarządzenie Nr 50.2022 w sprawie odwołania Pani Anny Meryk ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich.docx (11,81KB)
DOCXzarządzenie Nr 51.2022 w sprawie odwołania Pani Joanny Pawluk ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Sowczycach.docx (11,84KB)
DOCXzarządzenie Nr 52.2022 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Chyry ze stanowska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sowczycach.docx (11,88KB)
DOCXzarządzenie Nr 53.2022 w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Wiencierz ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie.docx (11,71KB)
DOCXzarządzenie Nr 54.2022 w sparwie odwołania Pani Anny Litner ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Wysokiej.docx (11,64KB)
DOCXzarządzenie nr 55.2022 w sprawie odwołania Pani Beaty Szopy ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Borkach Małych.docx (11,70KB)
DOCXzarządzenie nr 56.2022 w sparwie odwołania Pani Ewy Orzeszyny ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Łowoszowie.docx (11,69KB)
PDFZarządzenie Nr 57.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (465,54KB)
DOCXZarządzenie Nr 58.2022 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej.........docx (12,97KB)
DOCXzarz.59.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach.docx (13,09KB)
DOCXzarz. 60.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich.docx (13,00KB)
DOCXzarz. Nr 61.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wylonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sowczycach.docx (12,54KB)
DOCXzarz. 62.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie.docx (12,73KB)
DOCXzarz. 63.2022 w sprawie powolania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie.docx (13,17KB)
DOCXzarz. 64.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Śląskich e Oleśnie.docx (13,19KB)
PDFZarządzenie Nr 65.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 r..pdf (476,12KB)
PDFZarządzenie nr 66.2022 Burmistrza Olesna z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf (1,16MB)
PDFZarzadzenie Nr 67.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (527,84KB)
PDFZarządzenie Nr 68.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 r..pdf (818,64KB)
PDFZarządzenie Nr 69.2022 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Oleśnie.pdf (568,50KB)
PDFZarządzenie Nr 71.2022 w sprawie ustalenia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego.......pdf (1,11MB)
DOCXZarządzenie Nr 72.2022 w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi OKW Nr 4 w Oleśnie.docx (11,35KB)
DOCZarządzenie Nr 73.2022 w sprawie wyznaczenia osoby do ochrony lokalu OKW Nr 4 w Oleśnie.doc (25,50KB)
PDFZarządzenia nr 74.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach.pdf (558,80KB)
PDFZarządzenie Nr 75.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich.pdf (555,97KB)
PDFZarządzenie Nr 76.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zarządu Szkolno - Przedszkolnego w Sowczycach.pdf (556,58KB)
PDFZarządzenie Nr 77.2022 w sprawie zatwierdzenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie.pdf (557,19KB)
PDFZarządzenia nr 78.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespolu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie.pdf (553,36KB)
PDFZarządzenie Nr 79.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PSP nr 3 w Oleśnie.pdf (573,78KB)
PDFZarządzenie Nr 80.2022 w sprawie odwołania Pani Grażyny Lipińskiej ze stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańcow Śląskich w Oleśnie.pdf (46,36KB)
PDFZarządzenie Nr 81.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (460,56KB)
PDFZarządzenie nr 82.2022 Burmistrza Olesna z dnia 20.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę..pdf (1,28MB)
PDFZarządzenie nr 83.2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska.pdf (4,79MB)
PDFZarządzenie nr 84.2022 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej.pdf (2,25MB)
PDFZarządzenie Nr 85.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,06MB)
PDFZarządzenie Nr 86.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzanowicach.pdf (25,10KB)
PDFZarządzenie Nr 87.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borkach Wielkich.pdf (24,10KB)
PDFZarządzenie Nr 88.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sowczycach.pdf (24,05KB)
PDFZarządzenie Nr 89.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie.pdf (26,18KB)
PDFZarządzenie Nr 90.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSP nr 3 w Oleśnie.pdf (49,02KB)
PDFZarządzenie Nr 91.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (477,95KB)
PDFZarządzenie Nr 92.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (106,97KB)
PDFZarządzenie nr 93.2022 Burmistrza Olesna z dnia 16.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie..pdf (693,99KB)
PDFZarządzenie Nr 94.2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.pdf (595,36KB)
PDFZarządzenie nr 95.2022 Burmistrza Olesna z dnia 19.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia..pdf (1,08MB)
PDFZarządzenie Nr 96.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,46MB)
PDFZarządzenie Nr 97.2022 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej tj. zdawczo - odbiorczej w związku z likwidacją placówek oświatowych.pdf (649,84KB)
PDFZarządzenie Nr 98.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,65MB)
PDFZarządzenie nr 99.2022 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojciechowie.pdf (433,22KB)
PDFZarządzenie Nr 100.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,30MB)
PDFZarządzenie Nr 101.2022 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,57MB)
PDFZarządzenie Nr 103.2022 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników.pdf (506,02KB)
PDFZarządzenie Nr 104.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,91MB)
PDFZarządzenie Nr 105.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,23MB)
PDFZarządzenie Nr 106.2022 Burmistrza Olesna z 22.09.2022 roku - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem..pdf (508,28KB)
PDFZarządzenie Nr 107.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (843,81KB)
PDFZarządzenie nr 108.2022 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości..pdf (373,98KB)
PDFZarządzenie Nr 109.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,47MB)
PDFZarządzenie Nr 111.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (3,13MB)

PDFZarządzenie Nr 112.2022 w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Olesno Nr 24.2022 z dnia 08.03.2022 w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zlokalizowanej w Oleśnie.pdf (166,71KB)
PDFZarządzenie Nr 113.2022 w spr. uchylenia Zarządzenia Burmistrza Nr 12.2016 .2016 w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania sieci wodociągowej i-lub kanalizacyjnej wybudowanej przez inwestorów zewnętrznych z włąsnych środków na terenie Gm.pdf (217,53KB)
PDFZarządzenie Nr 114.2022 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (529,61KB)
PDFZarządzenie nr 115.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie nr 116.2022 Burmistrza Olesna z 04.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno do oddania w dzierżawę i najem.pdf (420,21KB)
DOCXZarządzenie Nr 117_2022 Burmistrza Olesna z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej.docx (12,65KB)

PDFZarządzenie nr 118.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie nr 119.2022 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu peojektu uchwały budzetowej Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (4,94MB)
PDFZarządzenie nr 120.22 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Olesno...PDF (50,36KB)
PDFZarządzenie nr 121.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (314,33KB)
PDFZarządzenie Nr 122.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,75MB)
PDFZarządzenie nr 123.2022 w sprawie wdrożenia zasad racjonlnego gospodarowania energią elektryczną w Urzędzie Miejskim w Oleśnie oraz podległych Gminie Olesno jednostkach.pdf (90,62KB)
PDFZarządzenie Nr 124.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,99MB)
PDFZarządzenie Nr 125.2022 w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2022 rok.pdf (3,13MB)
PDFZarządzenia Nr 126.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,96MB)
PDFZarządzenie Nr 127.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf (1,84MB)
PDFZarządzenie nr 128.2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (1,12MB)
PDFZarządzenie Nr 129.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (2,90MB)
PDFZarządzenie nr 130.2022 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok.pdf (1,01MB)