Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LIV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2022 roku. (13:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia petycji. (13:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/397/22 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Olesno, przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej na dofinansowanie kosztów inwestycji, służących ochronie przyrody, polegających na realizacji zadań ochronnych określonych w Programie Ochrony Przyrody Gminy Olesno. (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Świerczu w rejonie ulicy Leśnej. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olesno na rok 2022. (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek

Głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno wraz z prawem własności zabudowy. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek