Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne STRATEGII ROZWOJU GMINY OLESNO NA LATA 2021 - 2030

DOCXRaport z konsultacji Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030.docx (26,64KB)
 

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych dla dokumentu

pn. „Strategia rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030

 

Na podstawie art. 5a oraz art. 10 f ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz w związku z Zarządzeniem nr 6.2022 Burmistrza Olesna z dn. 13 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii rozwoju gminy Olesno na lata 2021-2030, przedstawiamy Państwu projekt dokumentu w celu umożliwienia wniesienia uwag i opinii oraz propozycji ewentualnych zmian - STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLESNO 2021 - 2030STRATEGIA ROZWOJU GMINY OLESNO 2021 - 2030 (6,26MB)

Propozycje mogą składać interesariusze, to jest m. in.: mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, właściciele i zarządcy nieruchomości, parafie, instytucje samorządowe i państwowe oraz wszyscy zainteresowani włączeniem się w konsultacje.

Dokument zamieszcza się na stronie internetowej gminy www.olesno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.olesno.pl), w dziale „Ogłoszenia”, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Oleśnie, na tablicach informacyjnych sołectw, w prasie o zasięgu regionalnym.

Konsultacje odbędą się w dniach od 1 kwietnia 2022 roku do 30 kwietnia 2022 roku i zostaną przeprowadzone na formularzu zmian (w załączeniu – DOCXFormularz zgłaszania uwag.docx (21,12KB)).

Formularz należy przesłać lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres ankieta@olesno.pl wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO w podanym wyżej terminie.