Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej i napowietrznej w Sowczycach

 

Olesno, dnia 20  kwietnia 2022 roku

 

Nr Z.III.6733.2.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

 

zawiadamiam

że w dniu 8 kwietnia 2021 roku na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 
z siedzibą w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN Sowczyce Leśna, budowie linii kablowej 15 kV, budowie linii napowietrznej 1,0 kV,, budowie elektroenergetycznej linii kablowej 1,0 kV , wraz z włączeniem do sieci SN i nN przy ulicy Leśnej w miejscowości Sowczyce  gm. Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 894/43, 584/157, 799/45, 913/45, 508/45 i 600/45 k.m. 3, oraz działkach nr: 13, 3, 54/8, 58/10, 59/10, 45/10, 38/5, 48/5 i 47/5 k.m. 10, obręb Sowczyce.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

                                                                                                                  z up. Burmistrza 

                                                                                                          Kierownik Wydziału Infrastruktury 

                                                                                                          i Zarządzania Nieruchomościami

                                                                                                                              Kamil Brzęczek

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Sowczyce

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD