Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół sesji - LVI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół

z LVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Obrady rozpoczęto 2022-04-28 o godz. 14:36:03, a zakończono o godz. 15:02:56 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Grzegorz Biernacki
 4. Marek Leśniak
 5. Łukasz Czołkos
 6. Klaudiusz Małek
 7. Jan Bonk
 8. Edeltrauda Zug
 9. Henryk Kucharczyk
 10. Tomasz Harciarek
 11. Andrzej Kochański

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:36:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram LVI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 11 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński oraz Irena Hadasik.

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:36:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno (zał. nr 3)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie (zał. nr 4)
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego radni nie wnieśli żadnych uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:37:00)

Przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez głosowania, ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został udostępniony przed dzisiejsza sesją. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej propozycji.

4. Odpowiedzi na interpelacje. (14:37:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

Zgodnie z § 16 statutu Młodzieżowej Rady Gminy posiada ona swojego opiekuna , który jest wybierany przez Radę Miejską spośród kandydatów wskazanych przez Młodzieżową Radę. Radni Młodzieżowej Rady zgłosili na opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy kandydaturę Pana Zdzisława Pytki oraz Pana Piotra Grędy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania przez radnych Rady Miejskiej Pan Zdzisław Pytka otrzymał 9 głosów popierających jego kandydaturę a Pan Piotr Gręda 2 głosy popierające jego kandydaturę. Tym samym opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy w Oleśnie został Pan Zdzisław Pytka.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (zał. nr 1) (14:41:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (zał. nr 2) (14:50:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (14:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

7. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno (zał. nr 3) (14:52:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olesno. (14:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tomasz Harciarek, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie (zał. nr 4) (14:54:00)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie założenia Zespołu Przedszkoli nr 1 z siedzibą w Oleśnie. (14:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik

9. Zapytania i wolne wnioski. (14:57:00)

Henryk Kucharczyk: Docierają do mnie sygnały od rodziców, że brakuje miejsc w przedszkolach. Czy są podejmowane jakieś działania w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Janusz Wojczyszyn: Wiemy o tej sytuacji, analizujemy ją i podejmiemy stosowne działania.

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki: Korzystając z okazji chciałem serdecznie zaprosić wszystkich na dwa spotkania. 1 maja na festyn polsko – ukraiński, który odbędzie się na oleskiej promenadzie. 3 maja na uroczystości związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Tradycyjnie rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 11 w Kościele Bożego Ciała, natomiast o 18 po raz pierwszy odbędzie się w Miejskim Domu Kultury Festiwal Piosenki Patriotycznej.

10. Zakończenie obrad. (15:02:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady LVI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1502.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          

                                                                                           

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor