Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 316/3 o pow. 0,9072 ha.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Olesno

 

 

               Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Burmistrz Olesna informuje

              że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie (mała sala narad - I piętro, pokój 114), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej nr 316/3 o powierzchni 0,9072 ha, KW nr OP1L/00033067/9, położonej w Oleśnie przy ulicy Rolniczej.

             Wadium wpłaciły 2 podmioty, które zostały dopuszczone do przetargu i wpisane na listę uczestników. Jedna z osób uprawnionych do wzięcia czynnego udziału w przetargu nieograniczonym (pełnomocnik firmy TRAWOS), opuścił niespodziewanie z niewyjaśnionych przyczyn salę przetargową przed rozpoczęciem licytacji i nie powrócił do końca dnia.

            Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

           Cena wywoławcza działki nr 316/3 o powierzchni 0,9072 ha, KW nr OP1L/00033067/9  do przetargu wynosiła: 439.900,00 złotych netto.

            W wyniku przeprowadzonego przetargu, cena nieruchomości została ustalona na kwotę 444.300,00 zł netto. Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek Vat, jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów.

           Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym a nabywcą nieruchomości została ustalona firma:

„KAMA-Logistics” z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Rolniczej 4.

 

 

Olesno, 08 lipca 2022 r

 

                                                      Burmistrz Olesna

                                                                                                                                                        Sylwester Lewicki 

 

   Zobacz oryginały 

 PDFInformacja o wyniku I przetargu nieograniczonego - sprzedaż działki nr 316.3 Olesno ul. Rolnicza.pdf (490,34KB)

PDFProtokół z I przetargu ustnego nieograniczonego dz. 316.3 Olesno Rolnicza.pdf (505,31KB)