Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dla niesłyszących


Informacja  dla  niesłyszących

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - w formie podania (Podanie dla osoby niesłyszacej.docx) - w Sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Oleśnie: faxem 34 375 06 02, telefonicznie 34 359 78 41-44 e-mail: gmina@olesno.pl lub listownie: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

DOCXPodanie dla osoby niesłyszacej.docx (13,49KB)
 

Informacja o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Oleśnie

 

WYDZIAŁ FINANSOWY – PODATKI

- sprawy podatkowe osób fizycznych, prawnych

- sprawy podatkowe – podatek rolny od osób fizycznych, prawnych

- sprawy podatkowe – podatek leśny od osób fizycznych, prawnych

- deklaracje podatkowe od środków transportu

 

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

- sprawy związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- ustalenie warunków zabudowy i celu publicznego

- dofinansowywanie do zakupu źródła ciepła

- wydanie wypisu i wyrysu

- wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego

- wydanie zgody na wycięcie drzew

- nadanie numeru porządkowego

- przedłużenie umowy najmu garażu

- sprawy mieszkaniowe

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓŁPRACA Z INWESTORAMI

- najem, dzierżawa, użyczenie nieruchomości

- sprzedaż nieruchomości

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

- nadawanie nr Pesel

- zgłoszenie pobytu stałego  lub czasowego

- wydawanie dowodów osobistych,

- zgłaszanie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

- zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

- zmiana imienia lub nazwiska

- prostowanie aktu urodzenia

- zgłoszeni urodzin, zgonów

- zawieranie związków małżeńskich

W Urzędzie Miejskim w Oleśnie jest możliwość skorzystania z tłumacza PJM, który pomoże Ci 

w załatwieniu spraw. Chcesz skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu, musisz złożyć podanie w sekretariacie urzędu trzy dni przed wizytą:

- osobiście

- albo e-mailem na adres gmina@olesno.pl

- lub faxem na nr tel. 34 3597841-4

- lub wysłać podanie listem na adres:

Urząd Miejski w Oleśnie,

ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Podanie jest na stronie internetowej www.olesno.pl – zakładka dla osób głuchych.

Urząd Miejski w Oleśnie czynne jest

Poniedziałek od 7.30 do 15.30

Wtorek od 7.30 do 17.00

Środa od 7.30 do 15.30

Czwartek od 7.30 do 15.30

Piątek od 7.30 do 14.00