Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (15:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2022-2038. (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Oleśnie. (15:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Artur Paluch, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej. (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na terenie miasta Olesno. (15:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tomasz Harciarek, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XLI/303/21 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji. (15:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Paweł Wiendlocha, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos

Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę w zakresie przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. (15:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Paweł Wiendlocha, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Gręda, Łukasz Czołkos