Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mieszkania w Kucobach ul. Kiki 10.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Olesno.

                     Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Burmistrz Olesna informuje

                   że w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie (duża sala narad - I piętro, pokój 117), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 77,96 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowanego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kucobach przy ulicy Kiki 10, KW nr OP1L/00058453/3.

                Wadium w wymaganej wysokości i w zakreślonym terminie wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu i wpisana na listę uczestników.

                Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

                 Cena wywoławcza komunalnego lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 77,96 m2 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Kucobach przy ulicy Kiki 10 ustalona do przetargu wynosiła: 97.700,00 złotych netto.

                W wyniku przeprowadzonej licytacji, cena nieruchomości została określona ostatecznie na kwotę 98.677,00 zł netto. Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek Vat, jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów  według stanu prawnego na dzień zawarcia umowy notarialnej.

                Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym a nabywcą nieruchomości została ustalona Pani Jankowska Karina.

 

Olesno, 07 września 2022 r

 

                                     Burmistrz Olesna

                                     Sylwester Lewicki