Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1054 w Oleśnie.

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Olesno.

                Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Burmistrz Olesna informuje

                że w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 1045 w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie (duża sala narad - I piętro, pokój 117), odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej niezabudowanej, położonej w Oleśnie w obrębie ulicy Kluczborskiej, oznaczonej w operacie gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Oleśnie jako nr 1054 o pow. 0,0720 ha, KW nr OP1L/00002030/5.

             Wadium w wymaganej wysokości i w zakreślonym terminie wpłaciły dwie osoby, które zostały dopuszczone do przetargu i wpisane na listę uczestników.

             Zgodnie z § 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

            Cena wywoławcza działki gruntowej niezabudowanej położonej w Oleśnie w obrębie ulicy Kluczborskiej nr 1054 o pow. 0,0720 ha, KW nr OP1L/00002030/5, ustalona do przetargu wynosiła: 3.800,00 złotych netto.

            W wyniku przeprowadzonej licytacji, cena nieruchomości została określona ostatecznie na kwotę 6.500,00 zł netto. Do niniejszej kwoty zostanie doliczony podatek Vat, jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów  według stanu prawnego na dzień zawarcia umowy notarialnej.

            Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym a nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Henryk Mrozek.

 

Olesno, 07 września 2022 r

                                                             Burmistrz Olesna

                                                             Sylwester Lewicki