Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie

Olesno, dnia 20 grudnia 2022 roku

Nr Z.III.6733.10.2022

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 14 grudnia 2022 roku na wniosek Powiatu Oleskiego z siedzibą w Oleśnie przy ul. Pieloka 21, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 4464 i 4467 obręb Olesno.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.102) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

 

 

z up. Burmistrza

Kierownik Wydziału Infrastruktury

i Zarządzania Nieruchomościami

Kamil Brzęczek

 

 

Do wiadomości:

  1. poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD