Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie nr Z.III.6131.160.2022 o wydaniu decyzji o umorzeniu w całości należności z tytułu opłaty za usunięcie drzew

Olesno, dnia 22 grudnia 2022 r.

Z.III.6131.160.2022

O B W I E S Z C Z E N I E

        Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że została wydana decyzja nr Z.III.6131.160.2022, o umorzeniu w całości należności w kwocie 20.645,00 zł, z tytułu opłaty za usunięcie 3 sztuk drzew z gatunków; jesion wyniosły, klon zwyczajny i jarząb szwedzki, rosnących na działkach nr 1893 i 1896 w Oleśnie przy ulicy Kościuszki 30, 32, naliczonej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Ks. Gustawa Łysika 1, w decyzji Burmistrza Olesna nr Z.III.6131.95.2018 z dnia 3 września 2018 r.
       Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w niniejszej sprawie w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój 107, ul. Pieloka 21,  46-300 Olesno,  po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 34 350 91 63.

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 22 grudnia  2022 r.

Z upoważnienia Burmistrza 
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
mgr Kamil Brzęczek

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa
    ul. Ks. Gustawa Łysika 1, 46-300 Olesno
  2. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  3. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  4. a/a