Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.1.2022 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Borki Wielkie

Olesno, dnia 29 grudnia 2022 roku

Z.III.6220.1.2022

Zawiadomienie

         Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamiam

że, po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 31 stycznia 2022 r. przez spółkę Brooklyn Corp Sp. z o.o., ul. Dolna 38, 05‑802 Pruszków, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2,6 MW zlokalizowanej w gminie Olesno, powiat oleski, działka numer 254/89 i 51/24” zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 51/24 k. m. 3 i nr 254/89 k. m. 12 obręb Borki Wielkie, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.1.2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

        Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym stanowiskami: Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarny w Oleśnie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

        Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jako załącznik do niniejszego zawiadomienia, udostępnia się w dniu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie, tj. dnia  29 grudnia 2022 r.

 

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Infrastruktury
i Zarządzania Nieruchomościami
mgr Kamil Brzęczek

 

Załącznik:

1. PDFDecyzja nr Z.III.6220.1.2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.pdf (606,58KB)

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • na tablicy ogłoszeń w miejscowości Świercze,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie.