Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz głosowań sesji - LXVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Głosowanie wniosku Komisji Finansów w spr. przyjęcia przedłożonego projektu budżetu na 2023 r. bez wprowadzania zmian. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2023 r. (12:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Tomasz Harciarek, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2023-2036. (12:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Paweł Wiendlocha, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2022 rok. (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Jan Bonk, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036. (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Tomasz Harciarek, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych na terenie Gminy Olesno. (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jan Bonk, Tomasz Harciarek, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Paweł Wiendlocha, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek

Głosowanie nad uchwałą w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Artur Paluch, Tomasz Harciarek, Paweł Wiendlocha, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Leszczyński

Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Łukasz Czołkos, Tomasz Harciarek, Artur Paluch, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Paweł Wiendlocha, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek