Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa stacji bazowej telefonii Komórkowej w Wysokiej

Olesno, dnia 12 stycznia 2022 roku

 

Nr Z.III.6733.9.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY numer OLK7109A wraz kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową”, przewidzianego do realizacji na części działki oznaczonej geodezyjnie nr 33 k.m. 7, obręb Wysoka.

            Strony postępowania mogą, przed wydaniem decyzji, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie czternastu dni od dnia obwieszczenia, pod wskazanym poniżej adresem: Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 102).

 

 

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                 Kierownik Wydziału Infrastruktury

                                                                                                  i Zarządzania Nieruchomościami 

                                                                                                          Kamil Brzęczek

 

 

 

 

 

Do Wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wysoka

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK, MKD