Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarzadzenia 2023

PDFZarzadzenie Nr 1.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (779,38KB)

DOCXZarządzenie Nr 3.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych..docx (16,85KB)

DOCXZarządzenie Nr 4.2023 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędn.docx (15,33KB)

DOCXZarządzenie Nr 5.2023 w sprawie opracowania na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli szkół przedszkoli..docx (18,20KB)

PDFZarzadzenie Nr 6.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (36,67KB)

PDFZarzadzenie Nr 7.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (592,28KB)

PDFZarządzenie nr 8.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (756,14KB)

PDFZarządzenie nr 9.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.pdf (1,17MB)

PDFZarządzenie Nr 10.2023 Burmistrza Olesna z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno (860,95KB)

PDFZarządzenie nr 11.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,31MB)

PDFZarzadzenie Nr 12.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf (799,58KB)

DOCXZarządzenie Nr 13.2023 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów zespołu szkolnoprzedszkolnego publicznego przedszkola i publicznej szkoły podstawowej..docx (12,71KB)

PDFZarządzenie nr 15.20223 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,98MB)

PDFZarządzenie Nr 16.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (552,11KB)

DOCXZarządzenie Nr 17.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rozstrzygnięcie ofert.....docx (14,81KB)

DOCXZarządzenie nr 18.2023 ws. wyznaczenia jedn. org. która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektr. w 2024 roku.docx (15,17KB)

PDFZarzadzenie Nr 19.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 r.pdf (367,63KB)

PDFZarządzenie Nr 20.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (312,66KB)
PDFzarządzenie Nr 21.2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gminy Olesno w 2023 roku.pdf (314,44KB)

PDFZarządzenie Nr 22.2023 w sprawie eozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zdań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2023 r.pdf (137,59KB)
PDFZarzadzenie Nr 23.2023 w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych w zakresie..pdf (660,98KB)
PDFZarządzenie Nr 24.2023 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (576,88KB)

DOCXZarządzenie Nr 25.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie.docx (12,49KB)

DOCXZarzadzenie Nr 26.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z oddz. integracyjnym w Oleśnie.docx (12,45KB)

DOCXZarządzenie Nr 27.2023 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie.docx (12,82KB)

PDFZarządzenie Nr 29.2023 w sprawie rostrzygnięcia II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania......pdf (40,28KB)
PDFZarządzenie Nr 30.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w najem dzierżawę i w użyczenie.pdf (1,52MB)
PDFZarządzenie Nr 31.2023 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,95MB)
PDFZarządzenie nr 32.2023 w sprawie organizacji Zawodów Sportowo - Pożarniczych w Gminie Olesno.pdf (2,61MB)
PDFZarządzenie Nr 33.2023 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Oleśnie realizacji działań w ramach......pdf (554,11KB)
PDFZarządzenie Nr 34.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,49MB)
DOCXZarządzenie Nr 35.2023 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie docx.docx (11,56KB)
DOCXZarządzenie Nr 36.2023 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.docx (11,59KB)
DOCXZarządzenie Nr 37.2023 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2023r. w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem.docx (11,65KB)
DOCXZarządzenie Nr 38.2023 Burmistrza Olesna z dnia 10 maja 2023r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie BAJKOWA TRÓJECZKA docx.docx (12,09KB)
PDFzarzadzenie nr 39.2023 w sprawie ogloszenia naboru wnioskow o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu...pdf (1,18MB)
PDFZarządzenie Nr 40.2023 w sprawe powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (489,25KB)
PDFZarządzenie Nr 41.2023 Burmistrza Olesna z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (5,84MB)
DOCXZarządzenie nr 42.2023 w sprawie nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.docx (114,60KB)
PDFZarządzenie nr 43.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.pdf (605,88KB)
PDFZarządzenie Nr 44.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie Nr 45.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (548,70KB)
DOCXZarządzenie nr 46.2023 Burmistrza Olesna z 26 maja 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pelnienia zastepstwa za dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.docx (12,50KB)
PDFZarządzenie nr 47.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (3,95MB)

PDFZarządzenie nr 49.2023 Burmistrza Olesna z 21.06.2023 r. - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.pdf (2,07MB)

PDFZarządzenie Nr 50.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Lokalnego Planu Rozwoju Ekonimii Społecznej Gminy Olesno na lata 2023-2030 i powołania komisji do spraw konsultacji z mieszkańcami.pdf (11,02MB)
PDFZarzadzenie Nr 51.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (39,08KB)

PDFZarządzenie nr 52.2023 w spraie zmiany Regulaminu wynagradzania.pdf (979,83KB)
PDFZarządzenie Nr 53.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (605,64KB)

PDFZarządzenie nr 54.2023 Burmistrza Olesna z 07.07.2023 - wykaz nieruchomości GO do oddania w użyczenie.pdf (371,43KB)
DOCXZarządzenie Nr 55.2023 w sprawie pwołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki kontraktowej ubiegającej sie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx (14,13KB)
DOCXZarządzenie Nr 56.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki początkującej ubiegajacej sie o nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx (12,99KB)
DOCXZarządzenie Nr 57.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielki początkującej ubiegającej sie o nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx (13,26KB)
DOCXZarządzenie Nr 58.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycielek początkujących ubiegających sie o nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx (13,86KB)
PDFZarządzenie Nr 59.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (253,61KB)
PDFZarządzenie nr 60.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (324,17KB)
PDFZarządzenie Nr 61.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (36,57KB)
DOCXZarządzenie nr 62.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnie.docx (11,89KB)
DOCXZarządzenie Nr 63.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie.docx (11,40KB)
DOCXZarzadzenie Nr 64.2023 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatow komitetów wyborczych w wyborach.docx (16,09KB)
PDFZarządzenie Nr 65.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (592,83KB)
PDFZarządzenie Nr 66.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (608,88KB)
PDFZarządzenie nr 67.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (717,86KB)
PDFZarządzenia Nr 68.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (631,88KB)

PDFZarządzenie Nr 69.2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Platformy Informacyjno - Płatniczej PLIP.pdf (431,64KB)
PDFZarządzenie Nr 70.2023 w sprawie wniesienia wkładu pienieżnego celem objęcia udziałów w SIM Opolskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (54,32KB)
DOCXZarządzenie Nr 71.2023 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym ..docx (11,85KB)

PDFZarządzenie Nr 72.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (368,44KB)
DOCXZarządzenie Nr 73.2023 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu i Senatu RP.docx (21,81KB)

PDFZarządzenie Nr 74.2023 zmieniające zarządzenie Nr 89.2019 r z dnia 25 lipca 2019 r.pdf (28,56KB)
PDFZarządzenie Nr 75.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (458,63KB)
PDFZarządzenie Nr 76.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (51,40KB)
PDFZarządzenie nr 77.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (54,29KB)
PDFZarządzenie nr 78.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (308,23KB)
PDFZarządzenie nr 79.2023 Burmistrza Olesna z 18.09.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchoości GO przeznaczonych do zbycia.pdf (1,31MB)

PDFzarządzenie Nr 80.2023 w sprawie wniesienia przez Gminę Olesno wkładu pieniężnego do istniejącej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.pdf (58,37KB)
PDFZarządzenie Nr 81.2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę i w użyczenie.pdf (101,45KB)
DOCZarządzenie Nr 82.2023 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu RP i sS zarządzonych na dzień 15.10.2023renatu RP.doc (62,00KB)

PDFZarządzenie nr 83.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (46,81KB)
PDFZarządzenie nr 84.2023 w sprawie aktualizacji niektórych części składowych planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Olesno w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.pdf (1,60MB)

PDFZarządzenie nr 85.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia z dnia 14 września 2023 r. nr 78.2023.pdf (331,29KB)

PDFZarządzenie Nr 86.2023 w sprawie ochrony lokali OKW w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach zarządzonych na 15.10.2023 r.pdf (126,61KB)

PDFZarządzenie Nr 87.2023 w sprawie zmiany budzetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (754,50KB)

PDFZarządzenie nr 88.2023 w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Olesna.pdf (52,68KB)
PDFZarządzenie Nr 89.2023 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Olesna.pdf (35,49KB)
PDFZarządzenie nr 90.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach konkursów na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu.pdf (43,56KB)

PDFZarządzenie Nr 91.2023 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.pdf (37,67KB)
PDFZarządzenie Nr 92.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Oleśnie na dzień 31.12.2023.pdf (97,22KB)
PDFZarządzenie Nr 93.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (663,45KB)
PDFZarządzenie Nr 94.2023 w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Olesno.pdf (72,06KB)
PDFZarządzenie Nr 95.2023 w sprawie wyznaczenia na 2024 rok podmiotów na rzecz ktorych wykonywane będą przez nieletnich prace społeczne.pdf (52,44KB)
PDFZarządzenie Nr 96.2023 w sprawie wyznaczenia na 2024 rok podmiotów w których będzie wykonywana nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne.pdf (34,18KB)
PDFZarządzenie nr 97.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (52,22KB)
PDFZarządzenie Nr 98.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (823,69KB)
PDFZarządzenie Nr 99.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.pdf (94,87KB)
PDFZarządzenie Nr 100.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (62,22KB)
PDFZarządzenie Nr 101.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (190,24KB)
PDFZarządzenie Nr 103.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie....pdf (68,98KB)
PDFZarządzenie Nr 104.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (61,48KB)
PDFZarządzenie Nr 105.2023 w sprawie umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Olesno.pdf (38,00KB)
PDFZarzadzenie Nr 106.2023 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu projektu uchwały budżetowej Gminy Olesno na 2024r.pdf (33,02MB)
PDFZarzadzenie Nr 107.2023 w sprawie płatnego parkowania na parkingu przed budynkiem administracyjnym przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.pdf (112,82KB)
PDFZarządzenie Nr 108.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (497,40KB)
DOCXZarządzenie Nr 109.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycielek początkujących ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.docx (13,28KB)
DOCXZarzadzenie Nr 111.2023 e sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojciechowie.docx (11,99KB)
PDFZarządzenie nr 112.2023 w sprawie wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę najem i w użyczenie.pdf (1,83MB)
PDFZarządzenie Nr 113.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (664,98KB)
PDFZarządzenie Nr 115.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosci.pdf (54,37KB)
PDFZARZAD1.PDF (49,78KB)
PDFZarządzenie Nr 116.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (851,48KB)
PDFZarządzenie Nr 117.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosci.pdf (57,70KB)
PDFZarzadzenie Nr 118.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomosci.pdf (56,93KB)
PDFZarządzenie Nr 119.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (812,04KB)
PDFZarzadzenie Nr 120.2023 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (52,24KB)
PDFZarzadzenie Nr 121.23 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (215,64KB)
PDFZarzadzenie Nr 122.2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (1 014,82KB)
PDFZarzadzenie Nr 123.2023 w sprawie wydłużenia terminu naboru wniosków o udzielenia dofinansowania przedsięwzięć w ramach programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Olesno.pdf (45,49KB)
PDFZarządzenie Nr 125.2023 w sprawie powołania przedstawicieli do Związku Powiatowo-Gminnego Samorządy Ziemi Oleskiej.pdf (27,79KB)
PDFZarządzenie Nr 126.2023 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2023 rok.pdf (360,53KB)