Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024

PDFZarządzenie Nr 1.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (51,89KB)
PDFZarządzenie nr 2.2024 Burmistrza Olesna z 04.01.2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do oddania w dzierżawę.pdf (742,42KB)
PDFZarzadzenie Nr 3.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (65,47KB)
PDFZarządzenie Nr 4.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (58,96KB)
DOCXZARZĄDZENIE 5.2024 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez....docx (19,60KB)
DOCXZARZĄDZENIE 6.2024 w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do publicznych szkół podstawowych.docx (17,04KB)
PDFZarządzenie Nr 7.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierowkupu nieruchomości.pdf (64,57KB)
PDFZarządzenie Nr 8.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (62,78KB)
PDFZarządzenie Nr 9.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (51,23KB)
PDFZarzadzenie Nr 10.2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olesno na lata 2024-2038.pdf (904,42KB)
DOCXZarządzenie Nr 11.2024 w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie..docx (18,48KB)
PDFZarządzenie Nr 12.2024 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.pdf (54,88KB)
PDFZarządzenie Nr 13.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (152,39KB)
PDFZarzadzenie Nr 14.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (306,63KB)

PDFZarządzenie Nr 15.2024 w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich w gminie Olesno.pdf (516,38KB)
PDFZarządzenie Nr 17.2024 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych.......pdf (68,54KB)
PDFZarządzenie nr 18.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (557,92KB)
PDFZarządzenie nr 19.2024 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.pdf (1 015,22KB)

PDFZarządzenie nr 21.2024 Burmistrza Olesna z 13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Gminy Olesno przeznaczonych do zbycia.pdf (762,15KB)
PDFZarządzenie Nr 22.2024 w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów.......PDF (1,50MB)

PDFZarządzenie Nr 23.2024 w sprawie powołania i określenia zadań koordynatora gminnego ogolnopolskiego liczenia osób bezdomnych.pdf (697,97KB)
PDFZarzadzenie Nr 24.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie.pdf (667,70KB)
PDFZarządzenie Nr 25.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektota Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie.pdf (707,72KB)
PDFZarządzenie Nr 26.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanwisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Oleśnie.pdf (682,94KB)

PDFZarządzenie Nr 27.2024 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych.pdf (99,79KB)

PDFZarządzenie Nr 28.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców Gm. Olesno na 2024r.pdf (3,61MB)

PDFZarządzenie Nr 29.2024 w sprawie powołania oraz określenia składu organizacji siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf (1,86MB)
PDFZarządzenie Nr 30.2024 w sprawie zadań wykonywanych w ramach obrony Ojczyzny przez Urząd Miejski w Oleśnie.pdf (770,09KB)
PDFZarządzenie Nr 31.2024 w sprawie organizacji i przygotowania systemu kierowania Burmistrza Olesna w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.pdf (1,99MB)
PDFZarządzenie Nr 32.2024 w sprawie organizacji i przygotowania punktu kontaktowego w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa-gospodarza ...pdf (1,38MB)
PDFZarządzenie nr 33.2024 w sprawie organizacji i przygotowania Stałego Dyżuru Burmistrza Olesna na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.pdf (1,36MB)

PDFZarządzenie Nr 34.2024 w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury dla których organizatorem jest Gm. Olesno.pdf (1,68MB)

DOCXZarządzenie 35.2024 w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzyczajnymi wydarzeniami w wyborach samorzadowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.docx (23,11KB)

PDFZarządzenie nr 36.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (603,46KB)
PDFZarządzenie Nr 37.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.........pdf (370,21KB)
PDFZarządzenie Nr 38.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (584,30KB)
PDFZarządzenie Nr 39.2024 w sprawie przyjętych zasad polityki rachunkowości w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego....pdf (1,90MB)
PDFZarządzenie Nr 40.2024 w sprawie rozpatrzenia uwag złozonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starym Oleśnie i w Wojciechowie.pdf (1,59MB)

PDFZarządzenie Nr 41.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (375,70KB)
PDFZarządzenie Nr 42.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej na otwarcie i rostrzygnięcie ofert na dotacje z budżetu Gminy Olesno...pdf (40,38KB)
DOCXzarządzenie Nr 43.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wachowie 43.docx (11,49KB)
DOCXzarządzenie nr 44.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Oleśnie.docx (11,40KB)
DOCXzarządzenie Nr 45.2024 w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie 45.docx (11,45KB)
DOCXzarządzenie Nr 46.2024 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązkówdyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Oleśnie.docx (12,28KB)

PDFZarządzenie Nr 47.2024 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych......pdf (64,76KB)
PDFZarządzenie Nr 48.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (132,68KB)
PDFZarządzenie Nr 49.2024 zmieniające zarządzenie Burmistrza Olesna nr 16.2024.pdf (30,13KB)
 

PDFZarządzenie nr 52.2024 w sprawie zminy budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (643,04KB)
PDFZarządzenie Nr 53.2024 w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2024 rok.pdf (382,73KB)

PDFZarządzenie Nr 54.2024 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborow do Parlamentu Europejskiego.pdf (108,64KB)
PDFZarządzenie Nr 55.2024 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf (107,37KB)

 

PDFZarządzenie nr 68.2024 Burmistrza Olesna z dnia 03.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora MDK w Oleśnie.pdf (2,42MB)