Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Olesna o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA OLESNA

z dnia 21.02.2024 r.

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28) w związku z art. 68 ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały nr LXXVIII/569/23 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040, zawiadamiam, że w dniach od 28.02.2024 r. do 22.03.2024 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 28.02.2024 r. do 22.03.2024 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl i na stronie Internetowej www.olesno.pl;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres ankieta@olesno.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w godzinach pracy urzędu

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.olesno.pl i www.bip.olesno.pl.

                                                                                                                            

Burmistrz Olesna

/-/ Sylwester Lewicki