Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Olesna zaprasza do konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze rewitalizacji wymienieni w Art. 2 Ustawy o rewitalizacji, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, - organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 28.02.2024 do 22.03.2024 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.olesno.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl, który należy przesłać na adres lub złożyć osobiście/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miejskiego w Oleśnie; formularz konsultacyjny dostępny jest także w wersji online pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_formularz

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej www.olesno.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl - link do ankiety:  https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_ankieta

3) otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały wraz z załącznikiem. Spotkanie zaplanowano na dzień 07.03.2024 r., na godzinę 15:00.

  Link do spotkania:  https://us02web.zoom.us/j/85374463729?pwd=SjJTTURieHBGY01GazR5YmZhc3Fidz09

4) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209

Uwagi do projektu można składać w okresie 28.02.2024 – 22.03.2024 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres
  • wypełnienie elektronicznego formularza uwag https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_formularz  
  • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_kr_ankieta

c) podczas otwartego spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się w dniu 07.03.2023 r., o godzinie 15:00. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/85374463729?pwd=SjJTTURieHBGY01GazR5YmZhc3Fidz09

d) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209

W przypadku dostarczenia formularza za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Oleśnie .

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.olesno.pl i www.bip.olesno.pl.


Załącznik nr 1 - Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji PDFProjekt Uchwały z Załącznikiem - Regulaminem Komitetu Rewitalizacji.pdf (594,68KB)
 

Załącznik nr 2 - Formularz konsultacyjny DOCXFormularz konsultacji.docx (45,82KB)