Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040

Burmistrz Olesna zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040, które potrwają od dnia 28.02.2024 r. do dnia 22.03.2024 r.

1. Konsultacje przeprowadzone będą w następujących formach:

 

  • zbierania uwag:

- w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (dostępnego pod artykułem), który w formie podpisanego skanu należy przesłać na adres ,

- lub za pomocą formularza on-line https://ankieta.deltapartner.org.pl/olesno_konsultacje_gpr_formularz

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, pokój nr 209

2. Projekt wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny dostępne będą w dniach od 28.02.2024 r. do 22.03.2024 r.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.olesno.pl i na stronie Internetowej www.olesno.pl;
  • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w godzinach pracy urzędu;

3. Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji (wypełnione formularze) należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. (decyduje data wpływu):

  • drogą elektroniczną na adres ankieta@olesno.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,
  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pokój nr 112), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno w godzinach pracy urzędu

4. Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich, informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem stron internetowych www.olesno.pl i www.bip.olesno.pl.

                                                                                             

Załącznik nr 1 – Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040 PDFGPR Olesno_20.02-1.pdf (6,72MB)

Załącznik nr 2 – Mapa kierunków zmian (załącznik graficzny do projektu GPR Gminy Olesno do roku 2040 PDFMAPA KIERUNKÓW ZMIAN F-P_22.02.24.pdf (2,74MB)

Załącznik nr 3 - Formularz konsultacji służący zgłaszaniu uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno do roku 2040 DOCXFormularz konsultacji_ projekt GPR.docx (43,59KB)