Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim; Działanie 2.3

OGŁOSZENIE o otwartym naborze na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim; Działanie 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.

Gmina Olesno (Lider Projektu) na podstawie art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnie 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu realizacji projektu w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim, Programu Fundusze Europejskie Opolskiego 2021-2027, Działanie 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych”

Załączniki:

  1. Ogłoszenie - pełna treść PDFOgłoszenie o naborze na partnerów - Działanie 2.3.pdf (1,20MB)
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy DOCXZalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (45,24KB)
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie DOCXZalacznik nr 2 - Oswiadczenie.docx (45,71KB)

Olesno, 26.03.2024 r.INFORMACJA O PODMIOTACH WYBRANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA/ÓW


Dotyczy: ogłoszenia o otwartym naborze na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych, awarii chemiczno-ekologicznych oraz sanitarno-epidemiologicznych”, w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim; Działanie 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
Na podstawie art.39 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Gmina Olesno informuje, że w wyniku przeprowadzenia otwartego naboru spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.3 - Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu, Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,

wpłynęły 3 oferty, na podstawie których wybrano trzy następujące podmioty do pełnienia funkcji partnerów projektu:


1) Ochotniczą Straż Pożarną w Bodzanowicach, ul. Piaski 45, 46-312 Bodzanowice, która złożyła ofertę nr 1;


2) Ochotniczą Straż Pożarną w Główczycach, ul. Dobrodzieńska 1, Główczyce, 46-380 Dobrodzień, która złożyła ofertę nr 2;


3) Ochotniczą Straż Pożarną w Gorzowie Śląskim, ul. Chopina 6, 46-310 Gorzów Śląski, która złożyła ofertę nr 3.


Uzasadnienie wyboru Partnerów:
Wybrane oferty zostały złożone w otwartym naborze na partnera/ów projektu i nie podlegają odrzuceniu, spełniają wymagania Gminy Olesno dotyczące partnerstwa postawione w Ogłoszeniu o otwartym naborze na partnera/ów projektu.


Burmistrz Olesna
Sylwester Lewicki

PDFINFORMACJA O PODMIOTACH WYBRANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI PARTNERA.pdf (1,07MB)